A La Villa Panzió World Wide Web oldalainak látogatásával Ön elfogadja a következõ feltételeket.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben ezekkel nem ért egyet, nem látogathatja oldalainkat.
A La Villa Panzió World Wide Web oldalainak tartalma szerzõi jogvédelem alá esik. A La Villa Panzió minden jogot fenntart magának.
Jelen feltételeken túl, A La Villa Panzió elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a tartalom részben vagy egészben való tárolása, illetve az oldalak bárminemu sokszorosítása, átmásolása, terjesztése. A La Villa Panzió hozzájárul A La Villa Panzió World Wide Web oldalak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal történõ kinyomtatásához.
Terjesztési szándékkal történõ másoláshoz A La Villa Panzió írásbeli hozzájárulása szükséges.
World Wide Web oldalaink egyes dokumentumaira további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a konkrét dokumentumokban tüntetünk fel. Jelen webhelynek és tartalmának felhasználása kizárólag személyes céllal engedélyezett; mindennemû üzleti felhasználás kizárva. Sajtóból származó, nyilvánossá tett információk és ilyen jellegû más dokumentumok nyilvános felhasználása akkor engedélyezett, ha a forrást egyértelmûen megjelölték. Ezen weboldalak az Ön kényelmét szolgálják. A La Villa Panzió World Wide Web oldalak tartalmát A La Villa Panzió változtatás nélkül ('as is') kínálja, ahogy vannak és ahogy hozzáférhetõk.
A La Villa Panzió nem garantálja, hogy a weboldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes lesz.. A La Villa Panzió fenntartja magának a jogot, hogy az oldalakat bármikor módosítsa vagy az elérhetõségüket megszüntesse.

Ezen oldalak elérhetõségével, szabatosságával, megbízhatóságával és tartalmával kapcsolatban A La Villa Panzió semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát nem vállal, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogcímet, jogbitorlás hiányát, a forgalomba hozhatósággal kapcsolatos vélelmezett garanciákat és a konkrét célra való alkalmazhatóságot.
A La Villa Panzió nem felelõs semmilyen közvetlen vagy közvetett, véletlenszerû, speciális következményekbõl eredõ kárért, nyereségkiesésért, vagyüzleti tevékenység megszakadásáért, amely jelen szolgáltatás használatából vagy a használat lehetetlenségébõl származik, még akkor sem, ha A La Villa Panzió -t figyelmeztették ilyen jellegû károk bekövetkezésének lehetõségére.Néhány jogrendszer nem engedélyezi bizonyos jótállások kizárását vagy korlátozását, így lehetséges, hogy a fenti korlátozások Önre nem vonatkoznak. Ilyen esetekben A La Villa Panzió felelõssége a törvény által engedélyezett legszûkebb mértékre korlátozódik.

Az egyszerûbb elérhetõség miatt A La Villa Panzió weboldalai tartalmazhatnak olyan külsõ weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyek harmadik személy tulajdonát képezik vagy amelyeket harmadik személy üzemeltet. Ilyen külsõ weboldalak meglátogatásakor, mielõtt az oldalakat felhasználná, Önnek át kell néznie és egyet kell értenie az adott webhely használati szabályaival. Ön szintén elfogadja, hogy A La Villa Panziónek nincs ráhatása az ilyen külsõ weboldalakra és nem vállal semmilyen felelõsséget az ilyen külsõ weboldalakon készített és ott megjelenõ anyagokért. Továbbá, egy nem La Villa Panzió weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy A La Villa Panzió támogatja az oldalt, vagy az ilyen külsõ weboldalak által hivatkozott termékeket és szolgáltatásokat. Amikor bármelyik szerverünkre anyagot visz fel, például e-mailen vagy A La Villa Panzió World Wide Web oldalain keresztül, akkor Ön egyúttal egyetért a következõkkel:
(a) az anyag nem tartalmaz törvényellenes vagy más módon közlésre nem megfelelõ részeket;
(b) Ön mindent megtesz annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertõzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket, mielõtt a szervereinkre bármilyen anyagot felvinne;
(c) az anyag az Ön tulajdonát képezi, vagy korlátlan joga van arra, hogy azt nekünk felajánlja, és A La Villa Panzió ingyenesen megjelentetheti az anyagot, és/vagy egyesítheti azt vagy bármely, abban foglalt fogalmat a saját termékeivel, elszámolási kötelezettség és felelõsségvállalás nélkül;
(d) egyetért azzal, hogy nem indít eljárást ellenünk az Ön által felvitt anyaggal kapcsolatban, és elfogadja, hogy kártalanít minket, ha harmadik személy indít ellenünk eljárást az Ön által felvitt anyag miatt.
A La Villa Panzió nem nézi át, és nem is képes átnézni, a weboldalaira a felhasználók által küldött anyagokat, és nem vállal felelõsséget azok tartalmáért.
A La Villa Panzió belátása szerint bármikor eltávolíthatja a felhasználók által küldött anyagokat. Az itt említett más termék- vagy cégnevek a kizárólagos tulajdonosok védjegyei vagy márkanevei lehetnek.

A jelen weboldalakhoz való hozzáférési lehetõség A La Villa Panzió vagy fenti harmadik személy elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tekinthetõ sem hallgatólagos beleegyezés, sem más alapon az oldalakon megjelenõ, A La Villa Panzió vagy más személy tulajdonát képezõ nevekre vagy védjegyekre vonatkozó licencjog megadásának vagy a használatra vonatkozó hozzájárulásnak.

 
2008 La Villa Panzió | jogi információ| KÉPGALÉRIA